محورهای کنفرانس

محورهاي اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر

*   مجموعه مديريت:

مدیریت دولتی، مديريت بازرگانی، مديريت خدمات بهداشتي و بيمارستاني، مديريت گردشگري و هتلداري، مديريت دانش، مديريت فرهنگي، مديريت صنعتی، مديريت کارآفرینی، مديريت آموزشی، مديريت  منابع انساني، مديريت بیمه، مديريت تشكيلات و روشها، مديريت انتقال تكنولوژي، مديريت منابع اطلاعاتي، مديريت اجرايي، مديريت استراتژي هاي توسعه صنعتي، مديريت تكنولوژي، مديريت توليد، مديريت تحقيق در عمليات، مديريت تحول، مديريت بازاريابي داخلي، مديريت بازاريابي بين الملل، مديريت مالي، مديريت بازار، مديريت آموزش عالي

*  فرهنگ:

مدیریت فرهنگی، فرهنگ سازمانی، الگوهای فرهنگی، فرهنگ شهرت، مهندسی فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگی، اقتصاد فرهنگ و هنر، فرهنگ ایران باستان، فرهنگ سایر ملل، فرهنگ اسلامی، فرهنگ و دین، فرهنگ و اخلاق، تمدن و فرهنگ، فلسفه فرهنگ، فرهنگ توسعه

*  هنر:

  هنر، پژوهش هنر، تاریخ هنر، هنرهای صناعی، معماري، معماری داخلی، معماری شهري، هنر و معماری، هنر و معماری ایرانی، هنر و معماری سایر ملل، هنر و معماری اسلامی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، هنرهای ترسیمی، هنر سینما، موسیقی، صنایع دستی، مرمت آثار فرهنگی، مردم‌شناسی، شهرسازی، باستان شناسی، طراحی پوشاک، فرش دستباف، سفالگری و موزه

*  ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، فرهنگ و هنر


کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، همايش ملي ، مهدوي، عبدالمحمد مهدوي ، دانشگاه، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت ، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی